Wikia


Sidonia's Buitenverblijf 1.jpg

Eerste verschijning: Rikki en Wiske in Chokowakije 1945

Regio: De Kempen, België

Geschiedenis Edit

Gewoonlijk maakte Rikki gebruik van het zomerverblijf om te trainer voor zijn opkomende boks wedstrijden.

Toen Lambik in het huis kwam logeren. Werd het huishouden getreiterd door De Zwarte Madamen haar bondgenoten Kludde en Lange Wapper.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki