Wikia


Pro-Pagandex 1

Eerste verschijning: De Mottenvanger 1949

Nationaliteit en Tijdperk: Feniksaan en Orakelaan (Heden)

Bekende aliassen: De Mottenvanger

Pro-pagandex was een wapenhandelaar en volger van de Godheid Mars dat wapens verkocht aan de beide zeiden van een oorlog op de achterzijde van De Maan, tussen de stammen van de Feniksen en Orakels.

Echter de volkeren werden beschaafder en vochten niet meer zijn voorraad wapens bleven onverkochte en Pro-Pagandex stierf aan de stress. Hij kon echter geen rust vinden en keerde terug van de dood enkel met zijn kleding dat hem vorm gaf.

Toen hij een De Maanraket op de maan vond gebruikte hij het om naar de Aarde te reizen en leerde het geheim om oorlogen te ontketenen, liegen. Ondanks zijn immoral gedachte had Pro-Pagandex een verbazende positieve mening over de mensheid. En geloofde dat oorlog ooit afgezworen zou worden. Om verveling te voorkomen begon te oefen in een nieuw beroep mottenvangen.

Hij en de Raket werden echter in De Ardennen door Wiske en haar vrienden ontdekt en reisde naar de achterzijde van de maan. De Mottenvanger was bereid hen te doden in deze reis en gebruikte zowel Lambik en Sidonia om de volkeren tegen elkaar op te zetten. Echter toen Lambik zijn leven had gered en zijn kleding vlamvatten lied hij zich opbranden om terecht te staan in het hiernamaals.