Wikia


Nationaliteit en Tijdperk: Brit/Belg (19e n.Chr)

Familie: Overgrootvader Barabas (zoon), Moeder Barabas (Achterkleindochter), Barabas (Achter-achter kleinzoon)

Jabertalk was een wetenschapper verwant aan Professor Barabas aan zijn moederskant.

Geschiedenis Edit

Geronimous Jabbertalk was een Wetenschapper in de stad London waar hij moeilijke vriendschap had met de Illusionist Spiritzo. Die ervan overtuigd was dat machines slecht waren voor de mensheid.

In 1887 werd de Wetenschapper Jabbertalk gearresteerd door George Beagle onder de beschuldiging van het beroven en beledigen van Koningin Victoria. Jabbertalk wist naar het vaste van Europa en starte een nieuw leven in Brussel onder de naam Barabas.

Hij leerde later dat George Beagle spoorloos was verdwenen met een brief dat hij de schande van Jabbertalks ontsnapping niet kon verwerken en trok de conclusie dat de man zelfmoord had gepleegd.

Jabbertalk nam het zich kwalijk dat hij gevlucht was inplaats van te proberen zijn naam te zuiveren en voelde zich dus schuldig aan Beagles zelfmoord. Nazijn dood werd hij rusteloos en vond een nazaat van zijn vriend, ene genaamd Maestro Magico die net als zijn voorvader Spiritzo illusionist was geworden.

Maestro Magico gaf de mogelijkheid om een seance te houden met Barabas het achter-achterkleinkind van Jabbertalk om te vragen in de tijd te reizen om zijn naam te zuiveren.

De Kwakende Queen Edit

Niet veel daar later gebruikte Barabas zijn Teletijdmachine om Suske, Wiske, Sidonia, Lambik en Jerom naar London in 1887 te flitsen een paar weken voor de gebeurtenis en dus een deel van de vorige tijdlijn ongedaan maakte.

De groep geloofde al snel dat Spiritzo de dader was, terwijl ze volslagen het verdachte gedrag van Inspecteur George Beagle negeerde. Zijn vriend Spiritzo had dat echter gezien dat de Inspecteur een handtekening vroeg aan Jabbertalk en de handtekening later in de bar had uitgegumd. Spiritzo besloot de Inspecteur te schaduwen. De groep uit de toekomst waarschuwde Jabbertalk dat hij zou beschuldigd worden van een misdaad en beweerde een vriend te zijn van een collega. Verschafte Jabbertalk aan hen onderdak en ondanks de extra man werd er een inbraak in Jabbertalks Huis gepleegd. Waarin zijn onderzeeër en de Hypnomachine was gestolen.

Jabbertalk werd al snel vernacht nadat Koningin Victoria's kroon werd vervangen door een zender en de vorst zich als een eend begon te gedragen, de losgeld brief zijn vingerafdrukken hadden en de gestolen Hypnomachine in zijn huis werd teruggevonden. George Beagle liet hem echter ontsnappen onder het voorwendsel dat hij in zijn onschuld geloofde en de wereld niet van een genie wou beroven. Jabbertalk deed precies wat Beagle wou en was van plan na het vasteland te ontsnappen. Spiritzo wachte hem op en wist de geleerde te overtuigen samen met Lambik en Jerom. George Beagle te arresteren die van plan was met de onderzeeër te vluchten.

Na de arrestatie werd Jabbertalks eer herstelt en verhuisde hij naar Brussel waar hij zij werk wou voortzetten. Voor hij afscheid nam van zijn vrienden had hij een gesprek over zijn nieuwste idee over een maan raket en een betere onderzeeër met een beroemde franse schrijver Jules Verne.

Geronimous Jabbertalk de Wetenschapper Edit

Jabbertalk had enklen uitvindingen gemaakt in zijn leven

Triva:

  • Hoewel er geen informatie wordt verschaft over Jabbertalks kinderen en huwelijksleven in het album de kwakende queen.

Is het logischer dat hij voor 1887 een weduwnaar was geworden en zijn nazaten waren geboren en volwassen waren geworden. Als zijn kinderen na 1887 waren geboren zou zijn eerste kind op zijn hoogst 12 zijn in 1900. Waar Overgrootvader Barabas al een tijdje door zijn vrouw en kinderen was verlaten

  • Het is mogelijk dat Jabbertalk met een familie lid van Spiritzo was vertrouwd, Overgrootvader Barabas had een aanleg voor zwarte magie.